Ciepło Systemowe

Zależy nam aby w naszym mieszkaniu było ciepło, aby ciepła woda była zawsze wtedy, gdy ją potrzebujemy. Na taki komfort mogą liczyć tylko odbiorcy Ciepła Systemowego. Zapewnia ono komfortowe warunki w pracy i w domu, nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowania ze strony użytkownika. Ciepło Systemowe to nowoczesny i przyjazny środowisku sposób ogrzewania i podgrzania wody w Twoim mieszkaniu, dostępny przez cały rok. Ciepło Systemowe to konkurencyjne cenowo ogrzewanie. Wybrało je już prawie 15 milionów Polaków, a w Wałbrzychu korzysta z niego ponad połowa mieszkańców miasta.

Jakość oraz zalety produkowanego przez nas Ciepła Systemowego zostały uhonorowane Godłem „Teraz Polska” w 2009 roku, w XIX edycji Konkursu. Ciągle utrzymującą się wysoką jakość Ciepła Systemowego potwierdzono ponownie 10 października 2017 roku.

PEC S.A. Wałbrzych - Ciepło Systemowe
Zalety Ciepła Systemowego
PEC S.A. Wałbrzych - Ciepło Systemowe

Bezpieczeństwo

Bardzo istotną przewagą Ciepła Systemowego od innych systemów ogrzewania stanowi jego bezpieczeństwo użytkowania. Umiejscowienie produkcji ciepła poza budynkiem gwarantuje brak zagrożenia wybuchem czy zatrucia czadem. Duże znaczenie dla klientów ma również bezpieczeństwo rozumiane jako pewność dostaw potwierdzane przez bardzo niską awaryjność systemów ciepłowniczych oraz brak zagrożenia wstrzymania dostaw ciepła.

Nad komfortem użytkowników czuwają eksperci, którzy przez całą dobę zapewniają odbiorcom poczucie bezpieczeństwa i odpowiednie parametry dostarczanego Ciepła Systemowego. Użytkownicy Ciepła Systemowego nie muszą martwić się o stan techniczny urządzeń zainstalowanych w ich mieszkaniach. Dzięki temu jest to bezpieczny sposób ogrzewania niezależnie do wieku użytkowników.

PEC S.A. Wałbrzych - Ciepło Systemowe

Najtańszy sposób ogrzewania

W Wałbrzychu Ciepło Systemowe produkowane jest w Ciepłowni C-3 zasilanej miałem węglowym oraz okresowo w Ciepłowni C-1 zasilanej gazem. Z Ciepła produkowanego przez nas korzysta kilka tysięcy domostw i to dzięki temu cena wyprodukowania 1 GJ ciepła w wałbrzyskim PEC będzie zawsze tańsza niż wyprodukowanie 1 GJ ciepła w gospodarstwie indywidualnym. Dlatego też Ciepło Systemowe jest bezspornie najtańszym sposobem ogrzania Twego mieszkania i uzyskania ciepłej wody użytkowej.

PEC S.A. Wałbrzych - Ciepło Systemowe

Ekologia

Firmy produkujące ciepło przestrzegają surowych norm ochrony środowiska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece. To znacznie zdrowsze, niż tysiące kominów na dachach miejskich domów.
Do głównych priorytetów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu należą działania związane z ograniczeniem uciążliwości oddziaływania posiadanych przez nas obiektów ciepłowniczych na środowisko naturalne. Na przestrzeni lat wiązało się to z kompleksową modernizacją naszych źródeł ciepła i wybudowaniem Instalacji Odsiarczania Spalin dla Ciepłowni C-3. Obecnie produkowane przez nas Ciepło Systemowe jest w pełni ekologiczne i spełnia wszystkie normy związane z emisją zanieczyszczeń do środowiska. Ciepło systemowe ogranicza zanieczyszczenia powietrza pochodzące z indywidualnych kotłowni i pieców (tzw. niska emisja) w miastach. Proces produkcji podlega bowiem określonym normom środowiskowym i jest dokładnie kontrolowany.

PEC S.A. Wałbrzych - Ciepło Systemowe

Ograniczenie smogu w mieście

Dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, że największym wytwórcą smogu (szkodliwych substancji) są indywidualne źródła ciepła – domowe piece. Zatem najlepszym sposobem na likwidację niskiej emisji i smogu w miastach jest ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z przydomowych palenisk poprzez podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej i ogrzewanie mieszkania Ciepłem Systemowym. Oczywiście tam gdzie jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Produkcja Ciepła Systemowego w wałbrzyskim PEC odbywa się w optymalnych, kontrolowanych warunkach. Odpowiednia temperatura kotła zapewnia, że paliwo spalane jest w sposób, który zapobiega powstawaniu najgroźniejszych zanieczyszczeń (benzo(a)piren) i znacznie ogranicza powstawanie pyłów. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków wynika, że dzięki produkcji ciepła w ciepłowniach możemy wyemitować 35 razy (3500 proc.) mniej pyłów do atmos¬fery w porównaniu do indywidualnego kotła na węgiel, produkującego tę samą ilość ciepła. Poza tym ograniczymy niemal całkowicie emisję bezno(a)pirenu i tlenku węgla, których wpływ na nasze zdrowie jest bezpośredni i zabójczy. Co więcej, o 175 proc. ograniczymy emisję tlenków azotu, a o 239 proc. dwutlenku siarki. Prawda, że warto korzystać z Ciepła Systemowego? Więcej informacji na Miasto bez smogu

PEC S.A. Wałbrzych - Ciepło Systemowe

Wygoda korzystania z ciepła - bezobsługowość

Ciepło Systemowe to łatwość i czystość eksploatacji. To zapewniony komfort, wygoda i ciepło bez jakichkolwiek zmartwień o ogrzewanie. Dzięki kompleksowej i profesjonalnej obsłudze, odbiorcy ciepła nie muszą się angażować w proces ogrzewania mieszkania. Nie interesują ich prace remontowe i modernizacje, a także kontrole pomiarów. Z tego właśnie względu klienci decydują się na powierzenie procesu ogrzewania budynku profesjonalistom dostarczającym ciepło systemowe.

Ciepło Systemowe to łatwość i czystość eksploatacji, bez popiołu i dymu, bez konieczności sprowadzania i magazynowania paliwa, bez dodatkowych kosztów związanych z konserwacją urządzeń. Ciepło systemowe może być także dostarczane przez cały rok, bez potrzeby oczekiwania na „sezon grzewczy”. Dziś to klienci sami decydują o tym kiedy ciepło będzie dostarczane do ich budynków. Co raz częściej z pomocą przychodzi także automatyka pogodowa, która reguluje proces dostawy w zależności od temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynku. Rozwiązanie to znacząco wpływa na stan budynków jak i zdrowie ich mieszkańców, likwidując problemy zawilgocenia ścian.

PEC S.A. Wałbrzych - Ciepło Systemowe

Ciągła poprawa standardów

Ciepło Systemowe to produkt nowoczesny. Wszyscy dostawcy i producenci Ciepła Systemowego, w tym również wałbrzyski PEC, dbają o ciągły wzrost standardów obsługi Klienta i wysoką jakość produktu. Dlatego posiadamy nowoczesne standardy obsługi, ciągle modernizujemy swoje sieci cieplne i infrastrukturę ciepłowniczą oraz wprowadzamy nowe rozwiązania. Dbanie o odpowiedni poziom standardów i ich ciągły rozwój zostały zapisane w formie Karty Standardów gwarantowanej przez firmy posługujące się marką Ciepło Systemowe.