Ciepła woda dla Piaskowej Góry

Ciepła woda w mieszkaniach na Piaskowej Górze to standard do którego lokatorzy są przyzwyczajeni od wielu lat. Jednak gdy posiadanie takiego „standardu” przypłacone jest zdrowiem lub nawet życiem, to sytuacja staje się dyskusyjna. Tak nadal jest w mieszkaniach, w których ciepła woda w kranach powstaje w gazowych podgrzewaczach wody, urządzeniach, które w wyniku wadliwej pracy mogą wytwarzać bezwonny i groźny dla życia czad, (tlenek węgla). W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest likwidacja gazowych podgrzewaczy wody i zastąpienie ich funkcji przez bezpieczne i tanie Ciepło Systemowe.

PEC S.A. Wałbrzych - Ciepła woda dla Piaskowej Góry - oferta
Jeśli jesteś mieszkańcem Piaskowej Góry i chcesz skorzystać z bezpiecznego oraz taniego podgrzania wody, to o Twojej decyzji musisz powiadomić pisemnie swego administratora budynku.
Nasza propozycja

Całkowicie bezpieczną metodą dostarczamy ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) do wszystkich lokali na Podzamczu. Identyczny sposób proponujemy mieszkańcom Piaskowej Góry. W 2009 roku rozpoczęliśmy pilotażowo dostawę do pierwszego budynku na Piaskowej Górze ciepłej wody podgrzewanej z naszego Ciepła Systemowego. Od tego momentu ponad połowa budynków mieszkalnych na Piaskowej Górze posiada węzły cieplne z których do mieszkań dostarczana jest ciepła woda podgrzana z naszego Ciepło Systemowe. Mieszkańcy tych lokali są zadowoleni z tego rozwiązania. Okazuje się, że podgrzanie wody wodociągowej przez Ciepło Systemowe jest nie tylko bezpieczne ale również najtańsze. Udowadniają to obliczenia. Ciepła woda podgrzana przez Ciepło Systemowe jest tańsza od wody podgrzanej przez przepływowy podgrzewacz gazowy oraz tańsza od wody podgrzanej przez elektryczny przepływowy podgrzewacz wody stosowany np. w wieżowcach na Piaskowej Górze przy ulicy Głównej.

Poniżej przedstawione zostały koszty podgrzania wody wodociągowej od temperatury 5oC do 50oC. Wyliczenia dokonano w oparciu o ceny obowiązujące w październiku 2018 roku dla Ciepła Systemowego, gazu oraz energii elektrycznej.

PEC S.A. Wałbrzych - Ciepła woda dla Piaskowej Góry - porównanie cen
Twój zysk wynikający ze zmiany sposobu podgrzania wody: