Taryfa dla ciepła

Należność za Ciepło Systemowe dostarczane do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy) oraz stawek określonych w dokumencie "TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu".

PEC S.A. Wałbrzych - ekoFaktura

Na podstawie decyzji NR OWR.4210.12.2018.193.XV.GM z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, została zatwierdzona taryfa dla ciepła wytwarzanego przez PEC S.A. Wałbrzych.