Taryfa dla ciepła

Należność za Ciepło Systemowe dostarczane do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy) oraz stawek określonych w dokumencie "TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu".

PEC S.A. Wałbrzych - Taryfa dla ciepła

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - na podstawie decyzji nr OWR.4210.6.2023.193.XIX.KKu3 z dnia 15 maja 2023 roku, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła wytwarzanego przez PEC S.A. Wałbrzych.TARYFA DLA CIEPŁA - na podstawie decyzji nr OWR.4210.63.2022.193.XIX.KKu3 z dnia 15 listopada 2022 roku, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.TARYFA DLA CIEPŁA - na podstawie decyzji nr OWR.4210.29.2021.193.XVIII.AM z dnia 15 listopada 2021 roku, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - na podstawie decyzji nr OWR.4210.22.2022.193.XVIII.AM z dnia 12 maja 2022 roku, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła wytwarzanego przez PEC S.A. Wałbrzych.