Taryfa dla ciepła

Należność za Ciepło Systemowe dostarczane do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy) oraz stawek określonych w dokumencie "TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu".

PEC S.A. Wałbrzych - ekoFaktura

ZMIANA TARYFY - decyzja nr OWR.4210.1.2019.193.XV.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu


TARYFA DLA CIEPŁA - na podstawie decyzji nr OWR.4210.12.2018.193.XV.GM z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, została zatwierdzona taryfa dla ciepła wytwarzanego przez PEC S.A. Wałbrzych.