Przyłącz się


Dotyczy tylko klientów z ul. Palisadowej 41, 59 (SBDJ)


Do pobrania:


Oferowane przez nas Ciepło Systemowe to gwarancja komfortu cieplnego, pewność jego dostaw przez cały rok, bezobsługowość oraz bardzo atrakcyjna i konkurencyjna cena.

PEC S.A. Wałbrzych - Przyłącz się

Kiedy zdecydujesz się na Ciepło Systemowe i zechcesz przyłączyć się do sieci ciepłowniczej PEC S.A. w Wałbrzychu będziesz musiał przejść poniższą procedurę. Pamiętaj, jest ona po to byś miał pewność, że całe przedsięwzięcie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Procedura przyłączeniowa
PEC S.A. Wałbrzych - Przyłącz się

Wypełnij „Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia”. Wniosek możesz w wersji elektronicznej pobrać poniżej z naszej strony internetowej lub pobrać go osobiście w Dziale Programowania i Rozwoju - pokój nr 43 lub nr 44 w biurowcu PEC S.A., ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.

PEC S.A. Wałbrzych - Przyłącz się

Wypełniony „Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia” złóż w sekretariacie PEC S.A., ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.

PEC S.A. Wałbrzych - Przyłącz się

W terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Dział Programowania i Rozwoju określi warunki przyłączenia oraz przygotuje projekt Umowy Przyłączeniowej.

PEC S.A. Wałbrzych - Przyłącz się

Po obustronnym podpisaniu Umowy Przyłączeniowej zostanie opracowany przez PEC S.A. w Wałbrzychu projekt techniczny w oparciu o określone warunki przyłączenia.

PEC S.A. Wałbrzych - Przyłącz się

Po uzgodnieniu projektu technicznego zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji. Inwestycja jest realizowana zgodnie z uzgodnionym projektem technicznym.

PEC S.A. Wałbrzych - Przyłącz się

Po zakończeniu inwestycji następuje jej odbiór techniczny przez służby techniczne PEC S.A. w Wałbrzychu.

PEC S.A. Wałbrzych - Przyłącz się

Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy na sprzedaż ciepła. Umowę taką zawiera Dział Ekonomiczny - pokój nr 46 w biurowcu PEC S.A., ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.


Pobierz:


Wszelką pomoc w sprawach przyłączenia się do sieci ciepłowniczej PEC S.A. w Wałbrzychu można uzyskać w dni powszednie od godziny 7:00 do godziny 15:00 w Dziale Programowania i Rozwoju:

 • Kierownik działu Zygmunt Soroczyński - pokój nr 43:
  •    tel. 74 886-91-26
  •    z.soroczynski@pecsa.pl
 • Dariusz Rybak - pokój nr 44:
  •    tel. 74 886-91-62
  •    d.rybak@pecsa.pl
 • Janusz Kaczmarek - pokój nr 44:
  •    tel. 74 886-91-25
  •    j.kaczmarek@pecsa.pl
 • Dawid Gerula - pokój nr 44:
  •    tel. 74 886-91-71
  •    d.gerula@pecsa.pl

Wszelką pomoc w sprawie podpisania umowy na dostawę ciepła z PEC S.A. w Wałbrzychu można uzyskać w dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 16:00 w Biurze Obsługi Klienta:

 • Iwona Siczek - BOK:
  •    tel. 74 886-91-18
  •    i.siczek@pecsa.pl