Rekompensaty


Informacja z dnia 02 marca 2023 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu informuje, iż w dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadziła mechanizm tzw. maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Na mocy ustawy zmieniającej z dnia 8 lutego 2023 r. dla podmiotów uprawnionych sprzedawca ciepła nie może zastosować cen wyższych niż tzw. maksymalne ceny dostawy ciepła (obliczone według cen i stawek opłat obowiązujących u danego sprzedawcy w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40 %). Jednak w przypadku, gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:

 1. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe albo
 2. ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła

przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek stosować w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi w danym okresie rozliczeniowym cenę najniższą.

Najniższą ceną, obliczoną dla każdej grupy taryfowej obowiązującej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, która stosowana będzie od 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.

Ceny i stawki opłat dla średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększone o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe prezentują się następująco:

Grupa taryfowa A1

 1. Cena za zamówioną moc cieplną - 7 358,07 zł/MW/miesiąc
 2. Cena ciepła - 97,85 zł/GJ
 3. Cena nośnika ciepła - 27,83 zł/m3
 4. Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową – 2 545,28 zł/MW/miesiąc
 5. Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową – 24,93 zł/GJ

Grupa taryfowa A2

 1. Cena za zamówioną moc cieplną - 7 358,07 zł/MW/miesiąc
 2. Cena ciepła - 97,85 zł/GJ
 3. Cena nośnika ciepła - 27,83 zł/m3
 4. Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową – 1 965,23 zł/MW/miesiąc
 5. Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową – 25,06 zł/GJ

Grupa taryfowa E2

 1. Cena za zamówioną moc cieplną - 3 024,91 zł/MW/miesiąc
 2. Cena ciepła - 144,06 zł/GJ
 3. Cena nośnika ciepła - 46,43 zł/m3
 4. Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową – 1 665,14 zł/MW/miesiąc
 5. Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową – 90,71 zł/GJ

Grupa taryfowa LG

 1. Cena za zamówioną moc cieplną - 7 897,33 zł/MW/miesiąc
 2. Cena ciepła - 134,35 zł/GJ


Dla odbiorców nie objętych w/w Ustawą zastosowanie ma obowiązująca taryfa.Informacja z dnia 09 grudnia 2022 r.

Informacja w sprawie wprowadzenia postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, będące wytwórcą ciepła, informuje, iż w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. dla grup taryfowych: A1, A2, LG i E2, stosuje średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. W rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami, z uwagi na fakt, iż średnia cena wytwarzania ciepła dla określonych eksploatowanych źródeł ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, określonej w/w ustawą.

Ceny i stawki opłat z rekompensatą:
Grupa taryfowa A1 i A2

 1. Cena za zamówioną moc cieplną - 7 358,07 zł/MW/miesiąc
 2. Cena ciepła - 97,85 zł/GJ
 3. Cena nośnika ciepła - 27,83 zł/m3

Grupa taryfowa E2

 1. Cena za zamówioną moc cieplną - 3 024,91 zł/MW/miesiąc
 2. Cena ciepła - 144,06 zł/GJ
 3. Cena nośnika ciepła - 46,43 zł/m3

Grupa taryfowa LG

 1. Cena za zamówioną moc cieplną - 7 897,33 zł/MW/miesiąc
 2. Cena ciepła - 134,35 zł/GJ

Stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe pozostają w wysokościach zawartych w obowiązującej taryfie z dnia 15 listopada 2022 r. nr OWR.4210.63.2022.193.XIX.KKu3:Dla odbiorców nie objętych w/w Ustawą zastosowanie ma obowiązująca taryfa.Informacja z dnia 18 października 2022 r.

Informacja w sprawie wprowadzenia postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, będące wytwórcą ciepła, informuje, iż w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. dla grup taryfowych: LG i E2, stosuje średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, w rozliczeniach z odbiorcami, z uwagi na fakt, iż średnia cena wytwarzania ciepła dla określonych eksploatowanych źródeł ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, określonej w/w ustawą.

Ceny i stawki opłat z rekompensatą:
Grupa taryfowa E2

 1. Cena za zamówioną moc cieplną - 7 260,93 zł/MW/miesiąc
 2. Cena ciepła - 133,69 zł/GJ
 3. Cena nośnika ciepła - 52,92 zł/m3

Grupa taryfowa LG

 1. Cena za zamówioną moc cieplną - 10 693,90 zł/MW/miesiąc
 2. Cena ciepła - 128,31 zł/GJ

Stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe pozostają w wysokościach zawartych w obowiązującej taryfie z dnia 15 listopada 2021 r. nr OWR.4210.29.2021.193.XVIII.AM, wraz ze zmianami:

 • z dnia 10 lutego 2022 r. nr OWR.4210.2.2022.193.XVIII.AM
 • z dnia 12 maja 2022 r. nr OWR.4210.22.2022.193.XVIII.AM
 • z dnia 24 czerwca 2022 r. nr OWR.4210.41.2022.193.XVIII.DB


Dla odbiorców nie objętych w/w Ustawą zastosowanie ma obowiązująca taryfa.Informacja z dnia 22 września 2022 r.

W dniu 20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). W ustawie przewidziane są rekompensaty.

Wychodząc z pomocą naszym uprawnionym odbiorcom Ciepła Systemowego poniżej udostępniamy niezbędne informacje w sprawie otrzymania rekompensat za ciepło.