Sezon lęgowy 2019


Gniazdo zasiedlone przez pustułki oraz sokoła wędrownego

Już z końcem lutego 2019 roku rozpoczął się u nas trzeci sezon lęgowy pustułek. Wtedy to w naszym gnieździe na kominie Ciepłowni C-3 zawitała para pustułek, której internauci nadali imiona Nowinka i Waldi. W kwietniu w gnieździe pojawiło się 5 jajek, z których w maju wykluły się pisklęta. Niestety jedno z piskląt było od pozostałych znacznie słabsze i przeżyło tylko kilka dni.


pierwsze jajko w 2019 r. - Z życia pustułek - PEC S.A. Wałbrzych

godz. 07:01:47

drugie jajko w 2019 r. - Z życia pustułek - PEC S.A. Wałbrzych

godz. 08:36:10

trzecie jajko w 2019 r. - Z życia pustułek - PEC S.A. Wałbrzych

godz. 06:37:41

czwarte jajko w 2019 r. - Z życia pustułek - PEC S.A. Wałbrzych

godz. 00:00:00

piąte jajko w 2019 r. - Z życia pustułek - PEC S.A. Wałbrzych

godz. 08:34:55


pierwsze wyklute jajko w 2019 r. - Z życia pustułek - PEC S.A. Wałbrzych
drugie wyklute jajko w 2019 r. - Z życia pustułek - PEC S.A. Wałbrzych
trzecie wyklute jajko w 2019 r. - Z życia pustułek - PEC S.A. Wałbrzych
czwarte wyklute jajko w 2019 r. - Z życia pustułek - PEC S.A. Wałbrzych
piąte wyklute jajko w 2019 r. - Z życia pustułek - PEC S.A. Wałbrzych

Nowinka i Waldi opiekowali się troskliwie swoimi pisklakami, dogrzewali je i karmili zgodnie z tym co natura przekazał im w genach. Było tak rodzinnie, miło i spokojnie aż do 17 maja, kiedy to po raz pierwszy na podeście gniazda pojawiła się samica sokoła wędrownego. Gniazdo co prawda zostało wybudowane z myślą o sokołach wędrownych i czekaliśmy na jego zasiedlenie przez sokoły od samego początku. Jednak jego pojawienie odbyło się w najmniej sprzyjającym czasie, wtedy gdy w gnieździe były młode pisklęta pustułek. Po zidentyfikowaniu obrączki okazało się, że jest to młoda, (jednoroczna) samica sokoła wędrownego, zaobrączkowana 17 maja 2018 roku w gnieździe na kominie w mieście Aue, (Niemcy, Saksonia) odległym od Wałbrzycha w linii prostej o około 250 km.

Trasa przelotu sokoła wędrownego

Sokolica upodobała sobie okoliczny teren i nasze gniazdo uznała za odpowiednie miejsce do zasiedlenia. Decyzją swą utrudniła parze pustułek dalszą możliwość karmienia i opiekowania się potomstwem. Sokolica nie robiła krzywdy nielotnym pisklakom gdyż jest ornitofagiem co oznacza, że jej pożywienie stanowią głównie ptaki wielkości gołębia lub większe, łapane w locie na otwartej przestrzeni. Pomimo tego, że pustułki są znacznie mniejsze i drobniejsze od sokoła wędrownego nie chciały pozostawić piskląt bez jedzenia i opieki, dzielnie próbowały przepędzić sokolice z gniada. Nie miało to jednak szans powadzenia. Karmienie piskląt było możliwe tylko wtedy gdy sokolica wylatywała na dłuższy czas, np. w celu zdobycia pożywienia. Taka sytuacja trwała aż do 21 maja kiedy to nad ranem przeleciała i zastała w nim samiczkę pustułki z młodymi. Wygoniła ją z gniazda i rzuciła się za nią w pogoń. Nowinka już nigdy więcej nie pojawiła się w gnieździe, najprawdopodobniej w powietrznym starciu z sokolicą straciła życie.


Porównanie wielkości obu gatunków

Porównanie wielkości gatunków sokoła
Porównanie wielkości gatunków sokoła
Porównanie wielkości gatunków sokoła

Po tym tragicznym w skutkach wydarzeniu osamotniony Waldi wielokrotnie podejmował próby wykarmienia swoich czterech piskląt. Jednak przy systematycznie pojawiającej się w gnieździe sokolicy, ojciec nie miał szans wykarmienia maluchów. Istniało również duże ryzyko, że Waldi może zostać zaatakowany przez sokolice i podzieli los samicy. Dlatego w dniu 22 maja 2019 r. za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, została podjęta decyzja o przeprowadzeniu akcji ratowania piskląt. Gniazdo znajduje się na naszym kominie, na wysokości 92 metrów do którego dojście jest drabiną prowadzoną wewnątrz komina. Dostęp do niego nie jest łatwy, a przeprowadzenie jakiejkolwiek akcji jest możliwe tylko przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem. Któż mógł podjąć się takiej akcji? Oczywiście byli to strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Serdecznie dziękujemy im za zaangażowanie w ratowanie czterech piskląt pustułek i za wzorowo przeprowadzoną akcję. Dzięki strażakom pisklęta zostały zabrane z gniazda i zniesione w dół a następnie przekazane przez Krzysztofa Żarkowskiego do Fundacji "Dzika Nadzieja" w Jedlinie-Zdroju. Tam pisklęta mają być odchowane, poddane zdziczeniu i w odpowiednim momencie wypuszczone na wolność.


Akcja ratowania z 22 maja 2019 roku

Akcja ratowania piskląt
Akcja ratowania piskląt
Akcja ratowania piskląt

Na drugi dzień po akcji ratowania na stronie FB Fundacji "Dzika Nadzieja" ukazał się film z pisklętami podczas karmienia

Pisklęta po przewiezieniu do fundacji zostały nakarmione oraz przebadane przez lekarza weterynarii. Po badaniach okazało się, że pisklęta są ogólnie w dobrym stanie a jedno z nich jest mniejsze i słabsze. Maluchom apetyt dopisywał cały czas. Wszystkie pustułki dużo jadły i słabsze pisklę szybko dogoniło rozwojem pozostałe. Na skrzydłach pisklaków pojawiły się pierwsze lotki a prawidłowy rozwój pozwolił na ich zaobrączkowanie. Teraz można było już myśleć nad przeniesieniem ich z warunków „domowych” do zewnętrznej woliery. Stało się tak 14 czerwca i od tego momentu kontakt człowieka z pustułkami stał się bardzo ograniczony, rozpoczął się proces zdziczenia. W wolierze pustułki szybko poczuły zew wolności i zaczęły swoje pierwsze próby lotów. Jeśli dalej rozwój pustułek będzie przebiegał pomyślnie to w pierwszej połowie lipca planowane jest ich wypuszczenie na wolność.


Pustułki w Fundacji "Dzika Nadzieja"

Pisklęta w fundacji
Pisklęta w fundacji
Pisklęta w fundacji

Film z dnia 02 czerwca 2019 z karmienia piskląt w Fundacji "Dzika Nadzieja"


W zewnętrznej wolierze

Pisklęta w wolierze
Pisklęta w wolierze
Pisklęta w wolierze

Bardzo dziękujemy Pani Wiceprezes Annie Bajek oraz Panu Wiceprezesowi Robertowi Bajek z Fundacji "Dzika Nadzieja" w Jedlinie-Zdroju za poświęcony czas i serce w wychowanie piskląt pustułek z naszego gniazda na kominie PEC. Dzięki ich opiece młode pustułki przeżyły, rozwijają się prawidłowo i niebawem będą wypuszczone na wolność.