Ogranicz smog w mieście


Co to jest smog?

Smog są to spaliny (dymy z kominów) zmieszane z powietrzem przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności. Najbardziej narażone na jego powstawanie są miasta położone w naturalnych obniżeniach terenu - kotlinach. Do takich miast należy Wałbrzych. Zjawisko smogu powstaje wskutek inwersji temperaturowej – to znaczy, że warstwa chłodniejszego powietrza znajdująca się niżej, zatrzymywana jest przez znajdującą się nad nią warstwę ciepłego powietrza. Dzieję się tak najczęściej podczas wyżu atmosferycznego. W skład smogu wchodzą szkodliwe substancje chemiczne, pochodzące z niskiej emisji. Przyjęło się, że termin ten dotyczy wszelkich kominów o wysokości poniżej 40 m, jednak większość spalin odpowiedzialnych za niską emisję uwalniana jest na wysokości do 20 m. Przyczyną niskiej emisji jest nieefektywne spalanie paliw (węgla, drewna, oleju), a często także śmieci w indywidualnych piecach. Powstają wtedy bardzo szkodliwe dla zdrowia i rakotwórcze substancje: bezno(a)piren (86 % całkowitej emisji tego związku), pyły PM10 i PM2,5 oraz tlenki azotu i siarki. (dane: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). Zanieczyszczenia te gromadzą się wokół miejsca powstawania, czyli zazwyczaj w zabudowie mieszkalnej, bezpośrednio szkodząc żyjącym tam ludziom.

PEC S.A. Wałbrzych - No smog PEC S.A. Wałbrzych - No smog
Jak ograniczyć smog i niską emisję w Wałbrzychu?

Jak informuje Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska – największym wytwórcą szkodliwych substancji są indywidualne źródła ciepła. Zatem najlepszym sposobem na likwidację niskiej emisji oraz smogu w Wałbrzychu jest ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z domowych pieców poprzez podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej i ogrzewanie mieszkania Ciepłem Systemowym. Oczywiście tam gdzie jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Takie rozwiązanie w Wałbrzychu obecnie jest realizowane w obrębie osiedli Piaskowa Góra i Podzamcze, gdzie posiadamy swoje dwie ciepłownie i sieci ciepłownicze. Dla kilku dzielnic Wałbrzycha takich jak Biały Kamień czy Nowe Miasto, PEC S.A. Wałbrzych opracował projekt budowy „wyspowych” osiedlowych ciepłowni. Polega on na budowie ekologicznych ciepłowni wraz z mikrosieciami, do których w przyszłości będzie można podłączać istniejące tam budynki i zmniejszyć w ten sposób smog i niską emisję. Obecnie w tym kierunku prowadzone są rozmowy z Urzędem Miasta Wałbrzych, zarządcami budynków oraz z Wałbrzyskim Klastrem Energetycznym.

Jak wpływa Ciepło Systemowe na zmniejszenie smogu w Wałbrzychu?

Wyobraźmy sobie wałbrzyskie osiedla Piaskową Górę oraz Podzamcze jako osiedle kilkunastu tysięcy domków jednorodzinnych i każdy z tych domów z dymiącym kominem. Na podstawie realnego zużycia ciepła w tych osiedlach można policzyć zanieczyszczenia jakie powstały by z hipotetycznych domków z kominami. PEC S.A. w Wałbrzychu w zakresie tym został poddany certyfikacji przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków. Z uzyskanego certyfikatu wynika że dzięki produkcji ciepła w ciepłowni C-3 emitujemy o ponad 339 ton, czyli 32,9 razy (3290%) mniej pyłów do atmosfery – w porównaniu do indywidualnego kotła na węgiel, produkującego tę samą ilość ciepła. Poza tym ograniczymy niemal całkowicie emisję bezno(a)pirenu i tlenku węgla, których wpływ na nasze zdrowie jest bezpośredni i zabójczy. Co więcej, o ponad 72 tony, czyli o 249% ograniczymy emisję tlenków azotu, a o ponad 405 ton, czyli 386% dwutlenku siarki. Prawda, że warto korzystać z naszego Ciepła Systemowego?


PEC S.A. Wałbrzych - Miasto bez smogu
PEC S.A. Wałbrzych - Miasto bez smogu

Potwierdzenie krajowych klas redukcji i krotność obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, potwierdza wydany przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków certyfikat o numerze PL-KR 000144 OE/11/2017


PEC S.A. Wałbrzych - Certyfikat ICEB

Wytwarzane przez PEC S.A. Wałbrzych ciepło, w odróżnieniu od ciepła powstającego w gospodarstwach domowych, podlega ścisłym normom związanym z emisją zanieczyszczeń do środowiska i poziom ich jest monitorowany. Odpowiednia temperatura kotła zapewnia, że paliwo spalane jest w sposób który zapobiega powstawaniu najgroźniejszych zanieczyszczeń (benzo(a)piren) i znacznie ogranicza powstawanie pyłów. Spaliny nim dostaną się do atmosfery zostają oczyszczone w specjalnie do tego celu wybudowanej Instalacji Oczyszczania Spalin. Wartości emitowanych zanieczyszczeń są dużo niższe niż pozwalają na to rygorystyczne unijne normy emisji pyłów oraz zanieczyszczeń do środowiska.

PEC S.A. Wałbrzych - Certyfikat ICEB

Wytwarzane przez PEC S.A. Wałbrzych ciepło, w odróżnieniu od ciepła powstającego w gospodarstwach domowych, podlega ścisłym normom związanym z emisją zanieczyszczeń do środowiska. Poziom ich jest monitorowany w sposób ciągły. Odpowiednia temperatura kotła zapewnia, że paliwo spalane jest w sposób który zapobiega powstawaniu najgroźniejszych zanieczyszczeń (benzo(a)piren) i znacznie ogranicza powstawanie pyłów. Spaliny nim dostaną się do atmosfery zostają oczyszczone w specjalnie do tego celu wybudowanej Instalacji Oczyszczania Spalin. Wartości emitowanych zanieczyszczeń są dużo niższe niż pozwalają na to rygorystyczne unijne normy emisji pyłów oraz zanieczyszczeń do środowiska.