Kontakt


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych


 •    NIP: 886-23-64-690
 •    Regon: 890683550
 •    ING Bank Śląski S.A.
 •    46 1050 1908 1000 0022 6640 6939
 •    Santander Bank Polska
 •    73 1500 1764 1217 6001 3733 0000
 •    Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu KRS: 0000062924
 •    Kapitał zakładowy 3 992 900, 00 zł wpłacony w całości

Telefon alarmowy:

    Pogotowie Cieplne - 993

Kasa przedsiębiorstwa

czynna od pn. do pt. w godz. 8:00 - 14:00

Pion Prezesa

Sekretariat
 •    74 886-91-00       74 886-91-52
 •    pec@pecsa.pl
Dział Personalny i Administracyjny
 •    74 886-91-12
 •    m.kwartnik@pecsa.pl
St. Specjalista ds. Organizacyjnych
 •    74 886-91-10
 •    j.wolniaczyk@pecsa.pl
Główny Księgowy
 •    74 886-91-07
 •    p.zubrowski@pecsa.pl
eFaktury
 •    74 886-91-24
 •    efaktury@pecsa.pl
Zarządzanie Jakością
 •    74 886-91-73
 •    t.jankowski@pecsa.pl
Informatyka
 •    74 886-91-31
 •    admin@pecsa.pl
RODO - Inspektor Ochrony Danych
 •    74 886-91-31
 •    iod@pecsa.pl
Marketing
 •    74 886-91-30
 •    marketing@pecsa.pl


Pion Techniczny

Dyrektor ds. Technicznych
 •    74 886-91-08
 •    p.kruczkowski@pecsa.pl
Ciepłownia C-3 w Wałbrzychu
 •    Dyspozytornia 74 886-91-34
 •    dyspozytornia@pecsa.pl
Ciepłownia w Kowarach
 •    75 643-83-75      +48 519-123-031
 •    kowary@pecsa.pl
Zespół Sieci i Przesyłu Ciepła
 •    Kierownik 74 886-91-68       p.wernecki@pecsa.pl
 •     74 842-40-40       i.wozniak@pecsa.pl
Inżynier ds. Elektroenergetycznych
 •    74 886-91-17
 •    r.urban@pecsa.pl
Dział Programowania i Rozwoju
 •    Kierownik 74 886-91-26
 •    z.soroczynski@pecsa.pl
 •    Remonty 74 886-91-32
 •    d.gerula@pecsa.pl
 •    Inwestycje 74 886-91-58
 •    h.rolka@pecsa.pl
Miejsca postojowe
 •    Kontakt w sprawach faktur i umów - 74 886-91-18
 •    m.adamowicz@pecsa.pl
Kasa przedsiębiorstwa
 •    74 886-91-24
 • czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00

Zobacz naszą lokalizację na mapach Google'a: