Ogłoszenia

PEC S.A. Wałbrzych - Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 07 lutego 2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko
ELEKTROMONTERA AKPiA.

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie m. in. za:

 •    nadzór i kontrolę pracy urządzeń, aparatury, układów elektrycznych oraz sterowania i sygnalizacji ciepłowni,
 •    okresowe przeglądy urządzeń automatyki i urządzeń pomiarowych z wystawianiem protokołów badań,
 •    wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń energetycznych ciepłowni.

Wymagania:

 •    wykształcenie średnie o profilu energetyka, automatyka,
 •    świadectwo kwalifikacyjne typu E gr. 1,
 •    wiedza w zakresie automatyki i sterowania urządzeniami przemysłowymi,
 •    obsługa urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,
 •    dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
 •    umiejętności: organizowania pracy własnej i współpracy w zespole.

Oferty zawierające list motywacyjny, CV przesyłać należy na adres e-mail: sekretariat@pecsa.pl z dopiskiem „rekrutacja”


Termin przesyłania ofert do 28.02.2019 r.


INFORMACJA DLA OSOBY SKŁADAJĄCEJ CV

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19;
 • inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu jest Pan Andrzej Kłos e-mail: iod@pecsa.pl nr tel. służbowego 74 886-91-31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji po czym niezwłocznie zostaną trwale usunięte;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji.

Ogłoszenie z dnia 07 lutego 2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko
ELEKTROMONTERA AKPiA - MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH.

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie m. in. za:

 •    nadzór i kontrola pracy urządzeń, aparatury, układów automatyki zainstalowanych w węzłach i sieciach cieplnych,
 •    okresowe przeglądy urządzeń automatyki i urządzeń pomiarowych z wystawianiem protokołów badań,
 •    wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń energetycznych,
 •    okresowe przeglądy, regulacje i konserwacja węzłów cieplnych,
 •    okresowe wykonywanie odczytów ciepłomierzy,
 •    wymianę i montaż armatury na sieci cieplnej, w komorach i węzłach cieplnych.

Wymagania:

 •    wykształcenie średnie o profilu energetyka, automatyka, budownictwo
 •    świadectwo kwalifikacyjne typu E gr. 1,
 •    świadectwo kwalifikacyjne typu E gr. 2,
 •    obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej,
 •    dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
 •    umiejętności: organizowania pracy własnej i współpracy w zespole.

Oferty zawierające list motywacyjny, CV przesyłać należy na adres e-mail: sekretariat@pecsa.pl z dopiskiem „rekrutacja”


Termin przesyłania ofert do 28.02.2019 r.


INFORMACJA DLA OSOBY SKŁADAJĄCEJ CV

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19;
 • inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu jest Pan Andrzej Kłos e-mail: iod@pecsa.pl nr tel. służbowego 74 886-91-31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji po czym niezwłocznie zostaną trwale usunięte;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji.

Ogłoszenie z dnia 07 lutego 2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko
MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH - SPAWACZ.

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie m. in. za:

 •    wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń energetycznych,
 •    okresowe przeglądy, regulacje i konserwację węzłów cieplnych,
 •    wymianę i montaż armatury na sieci cieplnej, w komorach i węzłach cieplnych,
 •    okresowe wykonywanie odczytów ciepłomierzy,
 •    wykonywanie prac spawalniczych w węzłach, komorach cieplnych i na sieciach cieplnych.

Wymagania:

 •    wykształcenie zasadnicze/średnie o profilu budowlanym,
 •    świadectwo kwalifikacyjne typu E gr. 2,
 •    świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza: spawanie gazowe i elektryczne (blachy, rury),
 •    dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
 •    umiejętności: organizowania pracy własnej i współpracy w zespole.

Oferty zawierające list motywacyjny, CV przesyłać należy na adres e-mail: sekretariat@pecsa.pl z dopiskiem „rekrutacja”


Termin przesyłania ofert do 28.02.2019 r.


INFORMACJA DLA OSOBY SKŁADAJĄCEJ CV

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19;
 • inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu jest Pan Andrzej Kłos e-mail: iod@pecsa.pl nr tel. służbowego 74 886-91-31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji po czym niezwłocznie zostaną trwale usunięte;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji.

Ogłoszenie z dnia 07 lutego 2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko
OPERATOR SPRZĘTU.

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie m. in. za:

 •    obsługę ładowarki i suwnicy,
 •    przygotowanie placu pod paliwa dostarczane samochodami i wagonami,
 •    rozładunek wagonów z miałem,
 •    nawęglanie ciepłowni,
 •    załadunek samochodów żużlem, miałem węglowym, węglem,
 •    wykonywanie prac konserwacyjnych urządzeń.

Wymagania:

 •    wykształcenie zasadnicze/średnie,
 •    świadectwo kwalifikacyjne typu E gr. 2,
 •    uprawnienia do obsługi suwnic bramowych chwytakowych,
 •    uprawnienia operatora ładowarek jednonaczyniowych o poj. łyżki do 2,5 m3,
 •    dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
 •    umiejętności: organizowania pracy własnej i współpracy w zespole.

Oferty zawierające list motywacyjny, CV przesyłać należy na adres e-mail: sekretariat@pecsa.pl z dopiskiem „rekrutacja”


Termin przesyłania ofert do 28.02.2019 r.


INFORMACJA DLA OSOBY SKŁADAJĄCEJ CV

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19;
 • inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu jest Pan Andrzej Kłos e-mail: iod@pecsa.pl nr tel. służbowego 74 886-91-31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji po czym niezwłocznie zostaną trwale usunięte;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji.

Ogłoszenie z dnia 07 lutego 2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko
PALACZ KOTŁÓW WYSOKOPRĘŻNYCH.

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie m. in. za:

 •    prowadzenie pracy kotłów wysokoprężnych oraz urządzeń pomocniczych
 •    kontrolowanie stanu powierzchni grzewczych kotła,
 •    kontrolę wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
 •    konserwację armatury stanowiącej wyposażenie techniczne kotła oraz urządzeń pomocniczych,
 •    udział w realizacji zadań remontowych i konserwacyjnych,
 •    prowadzenie dokumentacji ruchowej.

Wymagania:

 •    wykształcenie zasadnicze/średnie o profilu energetyka cieplna,
 •    świadectwo kwalifikacyjne typu E gr. 2,
 •    dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
 •    umiejętności: organizowania pracy własnej i współpracy w zespole.

Oferty zawierające list motywacyjny, CV przesyłać należy na adres e-mail: sekretariat@pecsa.pl z dopiskiem „rekrutacja”


Termin przesyłania ofert do 28.02.2019 r.


INFORMACJA DLA OSOBY SKŁADAJĄCEJ CV

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19;
 • inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu jest Pan Andrzej Kłos e-mail: iod@pecsa.pl nr tel. służbowego 74 886-91-31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji po czym niezwłocznie zostaną trwale usunięte;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji.