Infrastruktura

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu produkuje Ciepło Systemowe i prowadzi jego przesył oraz sprzedaż na terenie: Wałbrzycha i Kowar.

Na terenie miasta Wałbrzycha posiadamy:

Ciepłownia C-3

Zlokalizowana jest w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 25. Wytwarza Ciepło Systemowe na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej dla dwóch największych wałbrzyskich osiedli: Podzamcze oraz Piaskowa Góra. Wyposażona jest w kocioł WR-25, o mocy 29 MW oraz kocioł WR 40 o mocy 40 MW (łączną moc kotłów 69 MW). Kocioł WR 40 jest kotłem oddanym do użytku w listopadzie 2013 roku i został wybudowany w miejsce starego, zdemontowanego kotła WRp46. Ciepłownia zasilana jest paliwem stałym w postaci miału węglowego. Ciepłownia wyposażona jest w Instalację Odsiarczania Spalin.

PEC S.A. Wałbrzych - Nasza infrastruktura

Ciepłownia węglowa o mocy 69 MW

PEC S.A. Wałbrzych - Dyspozytornia

Dyspozytornia

PEC S.A. Wałbrzych - kocioł WR-40

Kocioł WR-40


Instalacja odsiarczania spalin

Wybudowana i uruchomiona została dla Ciepłowni C-3 w październiku 1998 roku. Pracuje przy zastosowaniu tzw. metody półsuchej w której surowiec i produkt odsiarczania mają postać suchego pyłu.

W instalacji następuje redukcja zawartości:

  •    pyłów do 5 miligram w 1 metrze sześciennym
  •    dwutlenku siarki do 330 miligramów w 1 metrze sześciennym

Wartości te są dużo niższe niż pozwalają na to rygorystyczne unijne normy emisji pyłów oraz zanieczyszczeń do środowiska.

PEC S.A. Wałbrzych - Instalacja odsiarczania spalin

Instalacja odsiarczania spalin

PEC S.A. Wałbrzych - Instalacja odsiarczania spalin

Instalacja odsiarczania spalin


Ciepłownia C-1

Zasilana jest gazem ziemnym, posiada moc 15,2 MW. Zlokalizowana jest w Wałbrzychu przy ul. Długiej 3B. Charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością wynoszącą ponad 90% oraz bardzo niskimi wielkościami emisji substancji szkodliwych. Podłączona jest wraz z Ciepłownią C-3 do wspólnego systemu ciepłowniczego zasilającego w ciepło Piaskową Górę i Podzamcze.

PEC S.A. Wałbrzych - Ciepłownia C-1

Budynek Ciepłowni C-1

PEC S.A. Wałbrzych - Ciepłownia C-1

Kotły Turbomat o mocy 10 MW i 5,2 MW zasilane gazem


Sieci ciepłownicze – stan na 31 grudnia 2018

Posiadamy w eksploatacji 39 487 mb sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami, z czego 30 848 mb wykonanych jest w technologii sieci preizolowanych. Zwiększenie ilości sieci preizolowanych wpływa na niezawodność przesyłu ciepła i zmniejsza straty na jego przesyle.

PEC S.A. Wałbrzych - Sieci ciepłownicze

Spawanie sieci ciepłowniczych

PEC S.A. Wałbrzych - Sieci ciepłownicze

Sieć ciepłownicza preizolowana

PEC S.A. Wałbrzych - Sieci ciepłownicze

Modernizacja sieci ciepłowniczych


Węzły cieplne – stan na 31 grudnia 2018

Posiadamy w eksploatacji 375 węzłów cieplnych, w tym:

  • 224 węzły należą do naszego Przedsiębiorstwa. Dzięki własnym nakładom finansowym wszystkie węzły wyposażone są w liczniki ciepła z precyzyjnym ultradźwiękowym układem pomiarowym oraz w automatykę pogodową. W czasie pracy węzła automatyka pogodowa stale monitoruje temperaturę na zewnątrz budynku i w ten sposób decyduje o zwiększeniu lub zmniejszeniu wydajności pracy węzła.
  • 151 węzłów należy do odbiorców ciepła z czego 32 węzły nie posiadają automatyki pogodowej.
PEC S.A. Wałbrzych - Sieci ciepłownicze

Węzeł cieplny w szpitalu na Piaskowej Górze

PEC S.A. Wałbrzych - Sieci ciepłownicze

Dwufunkcyjny węzeł cieplny firmy Danfoss

Od 2011 roku realizujemy na osiedlu Piaskowa Góra projekt związany z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody i zastąpieniu ich funkcji przez nasze Ciepło Systemowe. Do tej pory zmodernizowaliśmy 83 węzły ciepłownicze w 72 budynkach mieszkalnych, z których oprócz ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dostarczamy do mieszkań ciepłą wodę użytkową. Podobna inwestycja został przeprowadzona w 6 obiektach szpitalnych należących do Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego oraz w 13 budynkach użyteczności publicznej z Piaskowej Góry.

Od 2014 roku wprowadzamy w węzłach i sieciach ciepłowniczych system monitoringu, który umożliwia podgląd, sterowanie i archiwizację danych pracy węzła w budynkach oraz poprawność działania sieci ciepłowniczej na jej głównych kierunkach. Wśród monitowanych obiektów znajdują się: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego na Piaskowej Górze, Centrum Handlowe przy ul. Długiej 5, strażnica Państwowej Straży Pożarnej, T-Park, szkoła numer 10 wraz z basenem, IV Liceum Ogólnokształcące, Hospicjum.


Kotłownie lokalne – stan na 31 grudnia 2018

W miejscach gdzie nie możemy dotrzeć z naszym ciepłem sieciowym posiadamy kotłownie lokalne. W trosce o mieszkańców Wałbrzycha i o stan środowiska w 2002 roku zakończony został program redukcji niskiej emisji. Od tego momentu wszystkie kotłownie lokalne, które wcześniej były opalane węglem i koksem są w pełni zmodernizowane i są opalane gazem. Obecnie posiadamy 23 kotłowni lokalnych zasilanych gazem ziemnym. Całkowita moc zainstalowana w naszych kotłowniach wynosi 5,324 MW. Poza działalnością podstawową świadczymy również usługi związane z obsługą kotłowni lokalnych nie będących naszą własnością. Na podstawie podpisanych umów obsługujemy 42 kotłownie. Wykonujemy także usługi w zakresie serwisowania kotłów i palników gazowych oraz olejowych, kontroli szczelności instalacji gazowych, automatyki ciepłowniczej oraz instalacji co i cwu.

PEC S.A. Wałbrzych - Sieci ciepłownicze

Kotłownia PEC przy ul. 1-go Maja 105

PEC S.A. Wałbrzych - Sieci ciepłownicze

Kotłownia MZB przy ul. 11-go Listopada 118


Na terenie miasta Kowary posiadamy:

Ciepłownia centralna

Zlokalizowana jest w Kowarach przy ulicy Zamkowej 9. Zasilana jest gazem, posiada moc zainstalowaną 3,2 MW. Wytwarza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej dla mieszkańców osiedla Wichrowa Równia oraz mieszkańców ul. Pstrowskiego i zakładów pracy oraz instytucji publicznych.

PEC S.A. Wałbrzych - Nasza infrastruktura

Zasilana gazem ciepłownia centralna

PEC S.A. Wałbrzych - Dyspozytornia

Kotły gazowe LOOS International


Sieci ciepłownicze – stan na 31 grudnia 2018

Posiadamy w eksploatacji 2 367 mb sieci, którą przesyłamy wysokotemperaturowy nośnik ciepła, w tym 751 mb sieci preizolowanych.

Węzły cieplne – stan na 31 grudnia 2018

W Kowarach posiadamy w eksploatacji 11 węzłów, z czego 5 węzłów posiada automatykę pogodową.