Odpowiedzialność społeczna

Obecnie żadna nowoczesna firma działająca prężnie, nie może istnieć w oderwaniu od społeczności i otoczenia w którym funkcjonuje. Jesteśmy przedsiębiorstwem nowoczesnym działającym zgodnie z zasadami społecznie odpowiedzialnego biznesu. Odpowiedzialność Społeczna w Biznesie to bardzo szerokie pojęcie i można je w przypadku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu rozważać w wielu płaszczyznach.

PEC S.A. Wałbrzych - Biznes odpowiedzialny społecznie

Wspieramy potrzebujących i inicjatywy lokalne

Działamy na terenie naszego miasta jako przedsiębiorstwo które przez lata finansowo wspierało między innymi Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Aeroklub, wałbrzyskie kluby sportowe, szkoły i inne instytucje użyteczności publicznej oraz osoby prywatne. W okresie wakacyjnym finansujemy wyjazdy kolonijne najuboższych dzieci, a w okresie przedświątecznym wspieramy zakupy paczek z prezentami oraz organizację spotkań świątecznych. Dofinansowujemy również ważne dla mieszkańców Wałbrzycha imprezy plenerowe takie jak Dni Wałbrzycha, Dni Podzamcza oraz wiele innych okazjonalnych inicjatyw np. Dzień Dziecka. Wspieramy i uczestniczymy również w akcjach ekologicznych takich jak np. „Wałbrzych na pTAK” czy też Sprzątanie świata.

PEC S.A. Wałbrzych - wspieramy potrzebujących

Za pomoc dla hospicjum

PEC S.A. Wałbrzych - Biznes odpowiedzialny społecznie

Za pomoc finansową...

PEC S.A. Wałbrzych - Biznes odpowiedzialny społecznie

Z okazji XXX-lecia...

PEC S.A. Wałbrzych - Biznes odpowiedzialny społecznie

Za pomoc w akcji...


Dbamy o zadowolenie odbiorców Ciepła Systemowego

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, nacisk na ochronę środowiska oraz wykorzystywane przez nas urządzenia i nowatorskie technologie mające wpływ na przystępna cenę wytwarzanego ciepła to elementy wpływające na wysoki stopień zadowolenia naszego Klienta.


Dbamy o pewność dostaw ciepła

Przemyślany długofalowy harmonogram prac inwestycyjnych i remontowych, ciągła modernizacja sieci cieplnych i pozostałej infrastruktury ciepłowniczej, wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii stanowią gwarancję pewności dostaw Ciepła Systemowego do naszego Klienta. Dbanie o odpowiedni poziom standardów i ich ciągły rozwój zostały zapisane w Karcie Standardów gwarantowanych przez firmy posługujące się nowoczesnym produktem jaki stanowi Ciepło Systemowe.


Dbamy o środowisko naturalne

Przejawia się to w naszych działaniach związanych z ograniczeniem uciążliwości oddziaływania posiadanych przez nas obiektów ciepłowniczych na środowisko naturalne. Na przestrzeni lat dokonaliśmy kompleksowej modernizacji naszych wszystkich źródeł ciepła i wybudowaliśmy Instalację Odsiarczania Spalin dla Ciepłowni C-3. Produkowane przez nas Ciepło Systemowe jest w pełni ekologiczne i spełnia wszystkie normy związane z emisją zanieczyszczeń do środowiska. Sukces naszych działań związanych z ochroną środowiska naturalnego potwierdza czystość otaczającego nas powietrza, bark smogu w okolicach naszych centralnych ciepłowni oraz wzrost populacji dzikich zwierząt które wcześniej tak licznie nie występowały na naszych terenach. W 2017 roku na kominie Ciepłowni-C3 wybudowaliśmy gniazdo dla sokoła wędrownego, który objęty jest ochroną gatunkową i figuruje na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Gniazdo zostało od razu zasiedlone prze pustułki, które w okresie lęgowym można obserwować na naszej stronie dzięki zainstalowanym w gnieździe kamerom. W bezpośredniej bliskości PEC S.A. Wałbrzych możemy spotkać lisy, dziki, sarny, zające, sowy, kuropatwy oraz inne zwierzęta.

PEC S.A. Wałbrzych - dbamy o środowisko naturalne

Gniazdo na kominie ciepłowni C-3

PEC S.A. Wałbrzych - dbamy o środowisko naturalne

Sowa przed biurowcem PEC

PEC S.A. Wałbrzych - dbamy o środowisko naturalne

Sarny przy parkingu PEC


Dbamy o rozwój lokalnego biznesu

O ile jest to możliwe preferujemy zamawianie usług w firmach zlokalizowanych w Wałbrzychu lub w najbliższym rejonie. Należności za wykonane usługi i zamówione towary płacimy zgodnie z obowiązującymi terminami. Przyczyniamy się w ten prosty sposób do rozwoju lokalnego biznesu, a tym samym do ograniczenia bezrobocia.


Dbamy o swoich pracowników

PEC dba o swoich pracowników, nie tylko przez działania wynikające z przepisów prawa, ale także przez działania nakierowane na:

  • edukację - szkolenia zawodowe, kursy językowe, uzupełnienie wykształcenia, itp.,
  • zdrowie i rekreację – w dyspozycji pracowników są korty tenisowe, stół do snookera oraz sprzęt narciarski,
  • integrację pracowników – w dyspozycji pracowników ogród przy firmie z częścią umożliwiającą organizację imprez plenerowych.