Polityka plików cookies

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Poz. 1445 z dnia 21 grudnia 2012 r.), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, niniejszym informuje:


PEC S.A. Wałbrzych - Polityka plików cookies

Wałbrzych, marzec 2013 roku