Przetargi


Ogłoszenie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:


 1. Przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Pstrowskiego 7 w Kowarach.
 2. Przebudowy ciepłociągu na terenie Jelenia Plast Sp. z o.o. ul. Zamkowa w Kowarach

wg załączonych projektów budowlanych


Informacje dotyczące ofert:

 • Termin składania ofert – do 30.04.2019, godz.12:00
 • Miejsce składania ofert – Sekretariat PEC S.A. ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych
 • Otwarcie ofert – w siedzibie zamawiającego w dniu 30.04.2019, godz.12:15
 • W ofercie należy podać cenę za każde z zadań oraz okres gwarancji w miesiącach od daty odbioru przedmiotu zamówienia
 • Nieprzekraczalny termin wykonania robót – 31.08.2019
 • Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zaproszenia:
  •    Zygmunt Soroczyński tel. 74 886-91-26
  •    Adam Wójcik tel. 74 886-91-32

Projekty budowlane do pobrania - ul. Pstrowskiego 7 w Kowarach:


Projekty budowlane do pobrania - Jelenia Plast Sp. z o.o. ul. Zamkowa w Kowarach: