Przetargi


Przetarg z dnia 07 lutego 2020 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, zaprasza do złożenia oferty na:


 1. dostawę modułu ciepłej wody oraz pozostałych urządzeń w celu dostosowania istniejącego węzła cieplnego – na dwufunkcyjny

Lokalizacja – Wałbrzych ul. Broniewskiego 6.


Dokumenty do pobrania:


Termin złożenia oferty: do 24 lutego 2020 roku


Prosimy o podanie:

 • ceny,
 • terminu realizacji,
 • warunków gwarancji.

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu:

 •    Zygmunt Soroczyński tel. 74 886-91-26, tel. mob. +48 508-020-077

Przetarg z dnia 14 stycznia 2020 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:


 1. Robót montażowo-budowlanych pn: Sieć ciepłownicza do komory K-16 ulica Basztowa w Wałbrzychu

wg załączonych projektów budowlanych


Informacje dotyczące ofert:

 • Termin składania ofert – do 02.03.2020, godz.12:00
 • Miejsce składania ofert – Sekretariat PEC S.A. ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych
 • Otwarcie ofert – w siedzibie zamawiającego w dniu 02.03.2020, godz.12:15
 • Nieprzekraczalny termin wykonania robót – 31.08.2020
 • Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu:
  •    Zygmunt Soroczyński tel. 74 886-91-26
  •    Adam Wójcik tel. 74 886-91-32

Dokumenty do pobrania:


Projekty budowlane do pobrania - ul. Basztowa w Wałbrzychu:


Przetarg z dnia 14 stycznia 2020 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, zaprasza do złożenia oferty na dostawę i zabudowę dwóch kompletnych układów fotowoltaicznych, o mocy 50 kWp każdy, w obiektach PEC S.A. Wałbrzych przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu.

Jeden układ ma zostać zamontowany na dachu budynku biurowego przy ul. Ogrodowej 19, a drugi na dachu budynku biurowego przy ul. Ogrodowej 25. Oferent zapewni również włączenie systemów fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej PEC S.A. oraz współpracę i rozliczenie z dostawcą, tj. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.


Termin wykonania zadania: do 29 maja br.


Termin i miejsce składania ofert: do 14 lutego br. do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1 – sekretariat lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pec@pecsa.pl lub tradycyjnej.


Oferta ma zawierać cenę za wykonanie zadania, warunki gwarancji oraz referencje.

 1. Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Prawa zamówień publicznych,
 2. Wadium nie obowiązuje.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

 •    Piotr Kruczkowski - tel. 74/886-91-08, 508-020-062
 •    Ryszard Urban - tel. 74/886-91-17, 508-020-078

Przetarg z dnia 02 stycznia 2020 r.

Zaproszenie do składnia ofert na wykonanie przeglądów 1-rocznych i 5-cio letnich obiektów budowlanych.

PEC S.A. Wałbrzych - Przetargi 2020
PEC S.A. Wałbrzych - Przetargi 2020

Przetarg z dnia 02 stycznia 2020 r.

Zaproszenie do składnia ofert na wykonanie przeglądów 1-rocznych bocznicy kolejowej.

PEC S.A. Wałbrzych - Przetargi 2020

Przetarg z dnia 02 stycznia 2020 r.

Zaproszenie do składnia ofert na koszenie trawników.

PEC S.A. Wałbrzych - Przetargi 2020