Przeciętne zużycie ciepła dla grup taryfowych


Dane za 2021 rok

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu jako sprzedawca energii cieplnej na podstawie art. 5 ust. 6c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z póź.zm.) informuje:

Przeciętne zużycie ciepła dla grup taryfowych w 2021 roku, wyrażone ilorazem zapotrzebowania na energię cieplną oraz średniej rocznej mocy zamówionej przedstawia poniższa tabela:


Grupa odbiorców
 
A1
[GJ/MW]
A2
[GJ/MW]
LG
[GJ/MW]
E2
[GJ/MW]
Gospodarstwa domowe 623,52 465,85 562,77 572,40
Użyteczność publiczna 474,08 431,58 559,84 470,91
Handel / usługi 289,43 242,14 0,00 346,69
Pozostałe (np. przemysł) 179,76 402,32 249,88 0,00

Środkiem poprawy efektywności energetycznej dla Odbiorców ciepła sieciowego jest termomodernizacja. Pod pojęciem termomodernizacji rozumiemy wymianę nieefektywnych węzłów cieplnych, wymianę okien z wysokim współczynnikiem przewodzenia, odpowiednie docieplenie przegród budowlanych oraz likwidację przepływowych gazowych podgrzewaczy wody. Zastosowanie powyższych zaleceń pozwala na ograniczenie energii pierwotnej, którą pobierają Państwo z Naszego Przedsiębiorstwa.