Rozstrzygnięcie konkursu na imię dla samca sokoła wędrownego

28 marca 2021 r. został zakończony II Etap Konkursu na imię dla samca sokoła wędrownego – partnera Helgi. Komisja Konkursowa stwierdziła, że w trakcie jego trwania oddano łącznie 1482 głosy, (w poprzednim konkursie na imię dla Helgi oddano razem 631 głosów) z czego na poszczególne imiona (w kolejności alfabetycznej) oddano:

  1. Baron - 158 głosów
  2. Bolko - 390 głosów
  3. Brzych - 30 głosów
  4. Flick - 8 głosów
  5. Herflik - 140 głosów
  6. Herr Flick - 68 głosów
  7. Huzar - 368 głosów
  8. Książe - 67 głosów
  9. Mieszko - 55 głosów
  10. Żarko - 198 głosów

Komisja Konkursowa, w dniu 29 marca 2021 roku stwierdziła protokołem, że internauci najwięcej głosów oddali na imię Bolko (390 głosów).

PEC S.A. Wałbrzych - konkurs na imię dla samca PEC S.A. Wałbrzych - konkurs na imię dla samca

W pierwszym etapie konkursu zwycięskie imię Bolko zostało zaproponowane przez 8 osób.

Jako pierwsza imię Bolko zaproponowała Pani Teresa z Dusznik-Zdrój. Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni. Niedługo skontaktujemy się w sprawie pamiątkowej nagrody.


Dziękujemy serdecznie wszystkim internautom, którzy brali udział w naszym konkursie.