Aktualności

Data opublikowania: 10 stycznia 2019 r. Odsłon:

Informacja w sprawie ciepła wytworzonego z OZE


  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) informujemy, że w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w 2018 roku wynosił:

  • ciepło wytwarzane z odnawialnych źródeł energii – 0%
  • ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0%
  • ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych – 0%
  Powrót...