Aktualności

Data opublikowania: 10 stycznia 2019 r. Odsłon:

Informacja w sprawie ciepła wytworzonego z OZE


  Zgodnie z ustawą z o Odnawialnych Źródłach Energii Ustawa - Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw informujemy, że w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w 2018 roku wynosił:

  • ciepło wytwarzane z odnawialnych źródeł energii – 0%
  • ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0%
  • ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych – 0%
  Powrót...