Dla odbiorców


21 stycznia 2022 roku - Informacja w sprawie paliw pierwotnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, przekazujemy informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych w 2021 roku do wytwarzania sprzedawanego ciepła:

  • węgiel kamienny energetyczny – 87,06 %
  • gaz ziemny wysokometanowy – 12,44 %
  • biomasa – 0,50 %

Zakres emisji w 2021 roku wynosił:

  • dwutlenek węgla – 54 854 t
  • dwutlenek siarki – 53,31 t
  • tlenki azotu – 51,70 t
  • pyły ze spalania paliw – 3,60 t
  • odpady radioaktywne – 0,00 t